تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
مناقصات و مزایده ها
ماهنامه الکترونیکی
اخبار صنعت گاز
پویش سبز گازرسانی در کشور از مرز ۹۵ درصد گذشت
12:40 1400/4/6

پویش سبز گازرسانی در کشور از مرز ۹۵ درصد گذشت

وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران با اتکا به افزایش 2.5 برابری برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از سال ۹۲ تاکنون و نیز مجموعه اقدام‌های انجام شده در زمینه توسعه شبکه انتقال و گازطبیعی موفق شد، تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز طبیعی را از ۱۴ هزار روستا در سال ۹۲ به نزدیک ۳۵ هزار روستا در سال ۹۹ یعنی بیش از 2.5 برابر برساند که به این ترتیب، پوشش گازرسانی به کل کشور هم‌اکنون از مرز 95 درصد گذشته است.

اخبار

پربازدیدترین اخبار

شعله های فروزان

پیام های ایمنی