سه‌شنبه 21 آذر 1396   21:28:27
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مدیران ارشد


مدیران ارشد

اعضاء اصلی

 

 آقای علیرضا مشفق : رئیس هیات مدیره


  آقای محمدعلی ودیعتی

  مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره


 آقای سهراب نجار :عضو هیات مدیره


 آقای محمدرضا بیجامی

 معاون مهندسی و اجرای طرحها و عضو هیات مدیره


  آقای ایمان قاضی زاده

 سرپرست امور مالی و عضو هیات مدیره


اعضاء علی البدل

 

  آقای محمدرضا کرامت

 معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره


  محسن پورنامداری

 سمت سازمانیرئیس امور حقوقی و عضو هیات مدیره

1
خانه | بازگشت |

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گاز استان کرمان می باشد
مجری سایت : شرکت سیگما