نکات ایمنی در مورد استفاده از اجاق گاز

1- اجاق گازهای بزرگ و سایر وسائل گازسوزی که به طور ثابت در یک محل نصب می شوند باید بوسیله لوله فلزی به سیستم لوله کشی ساختمان وصل گردند.

   

 

 

2- در هنگام روشن کردن اجاق گاز ابتدا شمعک یا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را باز کنید.

3- در اجاق گازهائی که پیلوت ( شمعک ) ندارند همیشه ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را باز کنید.

 

 

 

 

4- اگر اجاق گاز و وسائل گازسوزی که مورد استفاده شما قرار می گیرند دارای پیلوت (شمعک )می باشند چنانچه بعد از باز کردن شیر گاز مشعل روشن نشود معلوم میشود که پیلوت میزان نیست و یا خاموش شده است . در هر حال باید فوراً شیر اصلی را بست و بوسیله افراد خبره به بررسی و رفع علت پرداخت.

 

 

 

 

 

5- سررفتن ظرف غذا و مانند آنها برروی اجاق گاز ممکن است باعث خاموش شدن گاز گردد. بنابراین هنگام استفاده از اجاق گاز باید دقت شود که ظرف غذا سر نرود.چنانچه این عمل اتفاق افتاد و شعله خاموش شد باید فوراً شیر گاز را بسته و پس‌از خارج کردن گازمنتشر شده در فضای آشپزخانه ، اجاق گاز را تمیز و آماده روشن کردن مجدد نمود.

 

6- همیشه مراقب باشید که مشعلهای اجاق گاز و ضمائم آن کاملاً تمیز و مرتب باشد تا گاز بتواند به راحتی و به اندازه کافی به مشعل برسد و با شعله آبی بسوزد.

 

7- برای نظافت اجاق گازباید هفته ای یک یا دو دفعه شیر مصرف مربوطه را بسته و مشعلها و ضمائم آن را از جای خود بیرون آورده و پس‌از تمیزکردن و شستن ، کاملاً آنها را خشک‌کرده و دوباره در جای خود قرار داده شود .

 

 

 

8- از وارد آوردن ضربه بوسیله دیگ و سایر ظروف سنگین بر روی اجاق گاز جداً خودداری کنید زیرا این عمل باعث سست شدن اتصالات و نشت گاز می شود.

9- وسایل گازسوزمخصوصاً اجاق گاز رادر محل وزش جریان باد مانند مقابل باد بزن های برقی ، پنجره و... قرار ندهیدزیرا این عوامل باعث خاموش شدن شعله می شوند و درنتیجه چون شیر اجاق باز است گاز در فضا پراکنده می شود و تولید خطر و آتش سوزی می کند .

 

 

 

 

 

 

یادآوری :

بدین ترتیب در رابطه با استفاده صحیح از اجاق گاز شش نکته بسیار مهم است.

 1- ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را باز کنید.

2- اجاق گاز باید همیشه با شعله آبی بسوزد .

3- از وارد آوردن ضربه بوسیله ظروف سنگین روی اجاق گاز خودداری نمایید .

4- اجاق گاز و سایر وسایل گاز سوزرا درمعرض کوران هوا و جریان باد قرار ندهید .

5- از سر رفتن ظروف غذادرروی اجاق گاز جلوگیری نمایید .

6 – حتی الامکان از اجاق گازهای مجهز به ترموکوپل استفاده کنید .