صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیأت مدیره 

 

 

حسن منتظر تربتی

 


معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و رئیس هیأت مدیره


مدیر گازرسانی و عضو علی البدل

سید محمدحسین حسینی


مدیر مالی و عضو اصلی

 

محمدرضا صدیقی


مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی

 

الهام ملکی


دبیر هیأت مدیره

مهدی جمشیدی دانا

مدیر دیسپچینگ و عضو علی البدل

بهزاد بابا زاده


مدیر امور بین الملل و عضو علی البدل