صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
تجدید فراخوان مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران 1399/06/18
خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تأسیسات و ادارات مرکزی ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران 1399/05/21
تجدید فراخوان مناقصه پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات(با قطعه) و نرم افزارهای بنیادی MainFrame برای دو سال 1398/12/04
تجدید فرآخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی 1398/11/16
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در میدان هفتم تیر - خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان مشاهیر - کوچه زیبا - پلاک 16 1398/10/15
پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات(با قطعه) و نرم افزارهای بنیادی MainFrame برای دو سال 1398/10/10
تامین خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران 1398/09/27
خدمات ایمنی(اعلام و اطفاء حریق) ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی 1398/09/18
تجدید فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران 1398/08/25
خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی 1398/07/17
[2 3 ]   صفحه بعدی >>