صفحه اصلی > مدیریت انرژی 


نسخه چاپي

ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی

ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی

مديريت انرژي همانند ديگر رويكردهاي مديريتي درچارچوب يك سيستم مديريت قابل استقرار در سازمان‌ها است. سيستم مديريت انرژي ابزاري براي بهبود مستمر در زمينه مصرف انرژي، كارآيي انرژي و انتخاب منابع انرژي ميباشد. با استقرار سيستم مديريت انرژي ساختارهاي الزم به منظور نهادينه سازي موارد زير در سازمان، ايجاد مي گردند:

طرحريزي كاهش هزينه هاي مصرف انرژي استفاده بهينه از انرژي كاهش دفع آلاینده هاي زيست محيطي تأمين ميزان انرژي مناسب با كيفيت و هزينه مورد نظر TÜV NORD Iran سيستم مديريت انرژي استقرار يافته در سازمانها را مانند ساير سيستمهاي مديريت، مورد مميزي سيستمي قرار داده و بر اساس ضوابط سازمان TÜV NORD Cert در آلمان براي سازمانها گواهينامه سيستم مديريت انرژي صادر مينمايد. استانداردهاي رايج براي سيستم مديريت انرژي عبارتند از: ISO 50001:2011 EN 16001:2009 ANSI/ MSE 2000::2005 DS 2403:2001

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/04/12 - ١٠:٥٣
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 2319

خروج