صفحه اصلی > تماس با ما > ارتباط با مدیرعامل 

مدیر عامل

منوچهرفلاح                       

شماره تماس

 03433239669